Hotărâri ale Consiliului Local Măgeşti
2011
Hotărârea nr.19/11.04.2011 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului : „Reţele de canalizare menajeră în localităţile: Butani , Măgeşti , Josani , Dobricioneşti, Ortiteag şi Cacuciu Nou, com. Măgeşti , judeţul Bihor” vizualizează
Hotărârea nr.16/27.03.2011 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului: „Modernizare străzi în comuna Măgeşti” vizualizează
Hotărârea nr.13/18.03.2011 Privind aprobarea Regulamentului Local de Implicare a Publicului în Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism – PUG / PUZ / PUD. vizualizează
Hotărârea nr.9/09.02.2011 Privind aprobarea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 6 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 50 din 19.01.2011. vizualizează
Hotărârea nr.8/09.02.2011
Privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.7/09.02.2011 Privind adoptarea bugetului local pe anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.3/31.01.2011 Privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 , modificată prin Legea nr 276/2010 vizualizează
2010
Hotărârea nr.52/07.12.2010 Privind stabilirea unor taxe şi impozite locale pentru anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.8/25.02.2010 Privind aprobarea denumirii investiţiei : „Construire sediu primărie , remiză PSI ,
sediu poliţie comunitară , spaţii pentru servicii de ambulanţă şi apartamente de
serviciu , localitatea Măgeşti , comuna Măgeşti”
vizualizează
Hotărârea nr.4/28.01.2010 Privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Măgeşti. vizualizează
Anexa 1
la hotărârea nr.4/28.01.2010
O R G A N I G R A M A cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Comuna Măgeşti vizualizează
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al Comunei Măgesti. vizualizează
Hotărârea nr.3/28.01.2010 Privind interdicţia depozitării neconforme a deşeurilor pe teritoriul comunei Măgeşti. vizualizează
2009
Hotărârea nr.5/31.01.2009 Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului vizualizează
Hotărârea nr.7/30.01.2009 Privind aprobarea Planului Urbanistic General Reactualizat al comunei Măgeşti vizualizează
2008
Hotărârea nr.52/22.12.2008 Privind stabilirea unor taxe şi impozite locale pentru anul 2009 vizualizează
Hotărârea nr.43/21.11.2008 Privind atribuirea de nr. administrativ (imobil .şi sau teren) îintravilanul şi extravilanul localităţii Gălăşeni şi a celorlalte localităţi aparţinătoare comunei Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.26/30.09.2008 Privind cuprinderea în domeniul public al comunei Măgeşti a suprafeţei de 19628 mp teren, nr. cadastral 191, destinat construirii bazei sportive din comuna Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.10/10.07.2008 Privind acordul de principiu pentru construirea unei baze sportive în comuna Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.17/11.03.2008 Privind necesitatea realizării extensiei la reţeaua de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare în satele comunei Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.16/11.03.2008 Privind aprobarea "Strategiei De Dezvoltare Durabilă a Comunei Măgeşti" vizualizează
Hotărârea nr.14/11.03.2008 Privind acordarea unui premiu familiilor ce aniversează în 50 de ani de căsătorie vizualizează

Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates