Hotărâri ale Consiliului Local Măgeşti
2018

Proiect de buget pentru anul 2018

Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2018

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

Situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2017

 • Bilant la data de 31.12.2017, anexa 1;
 • Cont de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017. anexa 2;
 • Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017, anexa 3;
 • Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 31.12.2017 pentru Comuna Magesti, anexa 4;
 • Veniturile si cheltuielile bugetelor locale la data de 31.12.2017, anexa 5;
 • Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2017, anexa 6;
 • Situatia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2017, anexa 7;
 • Situatia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2017, anexa 8;
 • Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap, anexa 9;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri 31.12.2017, anexa10;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli 31.12.2017, anexa 11;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea functionare 31.12.2017, anexa 12;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare 31.12.2017, anexa 13;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare 31.12.2017, anexa 14;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare 31.12.2017, anexa 15;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – venituri 31.12.2017, anexa 16;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – cheltuieli 31.12.2017, anexa 17;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – venituri sectiunea de functionare 31.12.2017, anexa 18;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – cheltuieli sectiunea de functionare 31.12.2017, anexa 19;

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5

ANEXA 6

ANEXA 7.1

ANEXA 7.2

ANEXA 8.1

ANEXA 8.2

ANEXA 9

ANEXA 10

ANEXA 11

ANEXA 12

ANEXA 13

ANEXA 14

ANEXA 15

ANEXA 16

ANEXA 17

ANEXA 18

ANEXA 19

2011

Hotărârea nr.19/11.04.2011 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului : „Reţele de canalizare menajeră în localităţile: Butani , Măgeşti , Josani , Dobricioneşti, Ortiteag şi Cacuciu Nou, com. Măgeşti , judeţul Bihor” vizualizează
Hotărârea nr.16/27.03.2011 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului: „Modernizare străzi în comuna Măgeşti” vizualizează
Hotărârea nr.13/18.03.2011 Privind aprobarea Regulamentului Local de Implicare a Publicului în Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism – PUG / PUZ / PUD. vizualizează
Hotărârea nr.9/09.02.2011 Privind aprobarea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 6 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 50 din 19.01.2011. vizualizează
Hotărârea nr.8/09.02.2011
Privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.7/09.02.2011 Privind adoptarea bugetului local pe anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.3/31.01.2011 Privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 , modificată prin Legea nr 276/2010 vizualizează
2010
Hotărârea nr.52/07.12.2010 Privind stabilirea unor taxe şi impozite locale pentru anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.8/25.02.2010 Privind aprobarea denumirii investiţiei : „Construire sediu primărie , remiză PSI ,
sediu poliţie comunitară , spaţii pentru servicii de ambulanţă şi apartamente de
serviciu , localitatea Măgeşti , comuna Măgeşti”
vizualizează
Hotărârea nr.4/28.01.2010 Privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Măgeşti. vizualizează
Anexa 1
la hotărârea nr.4/28.01.2010
O R G A N I G R A M A cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Comuna Măgeşti vizualizează
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al Comunei Măgesti. vizualizează
Hotărârea nr.3/28.01.2010 Privind interdicţia depozitării neconforme a deşeurilor pe teritoriul comunei Măgeşti. vizualizează
2009
Hotărârea nr.5/31.01.2009 Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului vizualizează
Hotărârea nr.7/30.01.2009 Privind aprobarea Planului Urbanistic General Reactualizat al comunei Măgeşti vizualizează
2008
Hotărârea nr.52/22.12.2008 Privind stabilirea unor taxe şi impozite locale pentru anul 2009 vizualizează
Hotărârea nr.43/21.11.2008 Privind atribuirea de nr. administrativ (imobil .şi sau teren) îintravilanul şi extravilanul localităţii Gălăşeni şi a celorlalte localităţi aparţinătoare comunei Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.26/30.09.2008 Privind cuprinderea în domeniul public al comunei Măgeşti a suprafeţei de 19628 mp teren, nr. cadastral 191, destinat construirii bazei sportive din comuna Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.10/10.07.2008 Privind acordul de principiu pentru construirea unei baze sportive în comuna Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.17/11.03.2008 Privind necesitatea realizării extensiei la reţeaua de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare în satele comunei Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.16/11.03.2008 Privind aprobarea "Strategiei De Dezvoltare Durabilă a Comunei Măgeşti" vizualizează
Hotărârea nr.14/11.03.2008 Privind acordarea unui premiu familiilor ce aniversează în 50 de ani de căsătorie vizualizează

Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates