Taxe şi impozite 2011

Extras din HCL 52/07.12.2010

Art.1  Se aprobă  stabilirea  următoarelor impozite şi taxe pentru anul 2011:
-pentru persoanele fizice impozitul pe clădiri se stabileşte, în funcţie de zona şi rangul localităţii
- pentru persoane juridice impozitul pe clădiri este de 1,5% din valoarea de inventar pentru clădirile care au fost reevaluate în ultimii 3 ani , anterior anului fiscal de referinţă şi de 10% din valoarea de inventar pentru acele clădiri care nu au fost reevaluate.
-Clasificarea  terenurilor din intravilanul comunei Măgeşti , în ceea ce priveşte rangul şi zona  rămân cele stabilite în anul 2007, respectiv:
Localitatea                     Zona                                Rangul localităţii
1.Cacuciu  Nou                      D                                              IV
2.Ortiteag                               D                                              IV
3.Măgeşti                               D                                              IV
4.Butan                                   D                                             IV
5.Josani                                 D                                              IV
6. Dobricioneşti                      D                                              IV
7. Gălăşeni                              D                                              V
-Pentru  terenurile din extravilan, impozitul va fi perceput în funcţie de clasa de calitate a terenului , aplicându-se coeficientul de corecţie corespunzător.
- Pentru localităţile de rangul IV :
- Arabil  36 RON / ha
- Fâneaţă  17 RON / ha
- Păduri  7 RON / ha
- Pentru localităţile de rangul V :
- Arabil  34 RON / ha
- Fâneaţă  16 RON / ha
- Păduri  6 RON / ha

-Taxa  pentru certificatul  de urbanism:
a) până la 150 m.p.                         4 RON
b) între 151-250m.p.                        5 RON
c)între 251-500 m.p.                        6 RON
d) între 501-750 m.p.                       8 RON
e) între 751-1000m.p.                      10 RON
f) peste 1000 m.p.    12 +0,01 lei pentru fiecare m.p.care depăşeşte 1000 m.p.
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în zona  rurală este de 50% din tabelul prezentat.
-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire casă şi anexe este de 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor.
-Taxa pentru autorizaţiei de foraje, exploatări este de  1 RON/m.p afectat.
- Taxă  pentru eliberarea autorizaţiilor  pentru desfăşurarea unei activităţi  economice este de 10 lei RON.
-Taxă pentru eliberarea certificatului de producător:
pentru producătorii de cereale:60lei RON;
pentru producătorii de produse lactate şi animaliere din gospodărie   36 lei RON.
Pentru producătorii de legume şi zarzavaturi:  24lei RON
-Taxă pentru serviciul de reclamă şi publicitate este de 3%.
-Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
10lei RON/m.p. în locul unde persoana desfăşoară o activitate ec.
8 leiRON/m.p. în celelalte locuri;
- Taxa  pentru eliberarea certificatului fiscal : 5lei RON.
Impozitul pe spectacole:
cota de impozitare este de 5% din valoarea biletelor de intrare.
Pentru  discoteci  0,2 RON/m.p./zi de desfăşurare.
Taxe speciale.
-taxă serviciul de salubritate 20 RON/persoană./ an
-taxă serviciul de salubritate persoane juridice 130 lei RON / an
Taxa paza 20 lei / gospodărie/an
Alte taxe.
taxe pentru vehicole lente: 30 lei RON/utilaj
tractoare U65- 36 lei RON
tractoare U45  şi mai mici  24 lei RON
-taxă pentru folosirea temporară a locurilor publice.
-parcarea curentă 3lei RON /zi/vehicol
-pentru  ocuparea de teren cu materiale 0,5 lei RON/m.p./zi.
Pentru primele 15 zile nu se datorează  taxă.
-pentru ocuparea terenului cu construcţii provizorii autorizate
3 lei RON/m.p./zi
-pentru desfacerea de produse comerciale   10lei RON/zi.
-teren rezervă de stat     1lei RON/ar.

Art.2  Pentru plata anticipată a impozitului  bonificaţia este de 10%, plătibil până la data de 31 martie 2011.

Art. 3. Scutirea de impozite şi taxe a persoanelor veterani de război şi văduve de veterani se aprobă pentru toate impozitele şi taxele locale, iar pentru teren agricol de până la 5 ha;
la   refugiaţi se aprobă pentru :
impozit pe clădirea de domiciliu  
impozit pe teren aferent casei ( bătătura )
taxe mijloace de transport
Persoanelor invalide şi celor cu grad de handicap  scutirea de impozite şi taxe se aprobă pentru :
impozit pe clădirea de domiciliu
impozit pe teren aferent casei ( bătătura )
taxa eliberare autorizaţii de funcţionare


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates