Anunţuri

Coronavirus COVID-19

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

COMUNA MĂGEȘTI

Nr. 1433 din 12.03.2020

 

                             PROCES VERBAL

           

            Încheiat azi 12.03.2020, cu ocazia convocării în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei MĂGEȘTI, pentru stabilirea pe plan local a măsurilor și acțiunilor pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID 19.

Sunt prezenţi următorii:

 

Preşedinte: MERȚ MARIN – primar

Vicepreşedinte: PASCUI PETRU – viceprimar

 

Membri:   - ȚINC CĂTĂLIN   - secretar

                   - LUP FLORIN - Post Poliție MĂGESTI

                   - LASCAU RITA - medic de familie

                   - TORDAY KAROLY - medic veterinar

                  - PAVEL CĂLIN - director Școala cu clasele I-VIII MĂGEȘTI

                  

                                   

          CONSULTANŢI (experţi şi specialişti)

 

                1.   FORA IONEL GAVRIL - referent de specialitate

 

                

 

          COMPONENŢA CENTRU OPERATIV

 

  1. 1.COHUȚ LUCIA - inspector mediu
  2. 2. SURU ILEANA DANIELA - contabil sef
  3. 3.LASCO ANCUȚA FLORINA – bibliotecar

 

În şedinţă s-a dispus luarea următoarelor măsuri:

 

-          Dezinfecția spațiilor și localurilor publice, respectiv a parcurilor, locurilor de joacă ale copiilor, căminelor culturale, a sediului primăriei (se va executa la aceasta vineri, 13.03.2020, începând cu ora 13.00) cu personalul propriu;

-          Restricționarea activităților culturale, religioase, sportive și divertisment, în spații închise, cu participarea a peste 100 persoane, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire;

-          Comunicarea către operatorii economici cu profil de comerț și alimentație publică a măsurilor privind obligativitatea dezinfecțiilor spațiilor acestora cu mijloace proprii, ori de câte ori este nevoie .

-          Monitorizarea persoanelor suspecte de Coronavirus, în special a persoanelor revenite în țară din zone afectate de pandemie, care au obligația autoizolării.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.SEDINTA CLSU din data de 17.03.2020 

SEDINTA CLSU din data de 20.03.2020

 

 

Invitatie de participare nr.2 din 26.02.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE nr.2 din 26.02.2020

Obiectul:

Achizitie echipamente IT pentru proiectul cu denumirea „Dotarea caminelor culturale in localitatile Galaseni si
Butan, comuna Magesti, judetul Bihor” prin programul FEADR in cadrul submasurii 7.6. - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Detalii:

- INVITATIE DE PARTICIPARE

Anexe:

- CAIET DE SARCINI

- MODELE DE DECLARATII

- FORMULAR DE OFERTA

Invitatie de participare nr.1 din 26.02.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE nr.1 din 26.02.2020

Obiectul:

Mobilier pentru proiectul cu denumirea „Dotarea caminelor culturale in localitatile Galaseni si
Butan, comuna Magesti, judetul Bihor” prin programul FEADR in cadrul submasurii 7.6. - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Detalii:

- INVITATIE DE PARTICIPARE

Anexe:

- CAIET DE SARCINI

- MODELE DE DECLARATII

- FORMULAR DE OFERTA

Concurs SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante de SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Magesti

- detalii anunt

Documente anexate:

- model adeverinta

- formular inscriere

- declaratie pe propria raspundere


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates