Invitatie de participare nr.1 din 26.02.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE nr.1 din 26.02.2020

Obiectul:

Mobilier pentru proiectul cu denumirea „Dotarea caminelor culturale in localitatile Galaseni si
Butan, comuna Magesti, judetul Bihor” prin programul FEADR in cadrul submasurii 7.6. - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Detalii:

- INVITATIE DE PARTICIPARE

Anexe:

- CAIET DE SARCINI

- MODELE DE DECLARATII

- FORMULAR DE OFERTA


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates