SEMNALE DE ALARMARE

SEMNALE DE ALARMARE

 

Conform art. 25 din O.M.A.I. . nr. 1259/10.04.2006 publicat în M.O. nr.349 din 18.04.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă semnalele de alarmare a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt : alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.

Durata fiecărui semnal este de 2 minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu excepţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut.

a)Semnalul ALARMA AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

b)Semnalul ALARMA LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde  între ele. c)Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde  între ele. d)Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceiaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

 

 

 

MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE A POPULAŢIEI

LA RECEPŢIONAREA SEMNALELOR DE ALARMARE ÎN SITUAŢII DE PROTECŢIE CIVILĂ

 

  1. PREALARMĂ AERIANĂ

-          să înceteze activităţile,

-          să pregătească mijloacele de protecţie individuală şi de prim ajutor,

-          să-şi asigure rezerva de apă şi alimente,

-          înştiinţează şi vecinii despre pericol;

  1. 2.ALARMĂ AERIANĂ
  1. Pentru cei care se găsesc la locul de muncă:

-          să întrerupă lucrul sau alte preocupări,

-          să acţioneze cu calm şi să nu producă panică,

-          să întrerupă iluminatul interior şi exterior ( pe timp de noapte), cu excepţia iluminatului camuflat,

-          să-şi ridice mijloacele de protecţie individuală,

-          să ocupe cât mai repede locul în adăpost,

-          conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să deconecteze mijlocul de transport de la sursa electrică şi în urma pasagerilor să se grăbească spre cel mai apropiat adăpost,

-          să asculte şi să execute măsurile stabilite de organele de protecţie civilă.

  1. Pentru cei ce se găsesc în localuri publice:

-          să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte către acestea.

  1. Pentru cei ce se găsesc acasă:

-          să oprească gazul, să deconecteze aparatele electrice, sursele de iluminat, să stingă focul în sobe,

-          îmbracă copiii , îşi iau mijloacele individuale de protecţie ( masca contra gazelor),

-          să anunţe vecinii dacă nu au auzit semnalul,

-          să ia trusa sanitară, documentele de identitate, rezerva de apă şi alimente şi intră cât mai repede în locurile de protecţie, sau dacă nu sunt, în adăposturile naturale.

  1. Pentru cei pe care semnalul i-a prins pe stradă :

-          se intră cât mai repede la cel mai apropiat adăpost, pot fi folosite treceri subterane, tunele, etc.

3. ALARMĂ LA DEZASTRE

A. În cazul producerii unor „INUNDAŢII”:

-    părăsiţi locuinţa şi îndreptaţi-vă către locurile lipsite de pericol, dinainte stabilite,

-    la părăsirea locuinţei întrerupeţi alimentarea cu electricitate, apă, gaze,

-    luaţi din locuinţă lucrurile strict necesare şi obiectele de valoare pentru a  vă putea evacua   în timp util,

      -   evacuaţi animalele din gospodărie, pe cele din fermele zootehnice în afara zonei de pericol,

-    dacă aţi fost surprinşi de inundaţie, urcaţi-vă către părţile superioare ale locuinţei  sau pe acoperiş,

-    acţionaţi cu calm, liniştiţi-i pe cei din jur,

-    aşteptaţi cu încredere intervenţia formaţiunilor de salvare.

B.   În cazul distrugerii barajelor:

-    părăsiţi imediat locuinţa,

-    deplasaţi-vă pe drumul cunoscut, în cel mai scurt timp, către locul de refugiu  stabilit,

-     acordaţi prioritate, ajutor copiilor şi bătrânilor,

      dacă este timp:

-     evacuaţi animalele din gospodărie,

-     evacuaţi din locuinţă bunuri şi obiecte mici de valoare.

C. În cazul producerii unui cutremur :

1. În momentul producerii mişcării seismice:

- fiţi calm şi acţionaţi imediat,

- nu părăsiţi locuinţa, puteţi fi surprinşi într-un loc (hol sau scară) unde vă puteţi accidenta,

- nu folosiţi ascensoarele,

- adăpostiţi-vă cu membrii familiei ( sub masă, grindă, uşă),

- opriţi sursa de foc, alimentarea cu apă, gaze, electrică,

- evită obiectele înalte şi ferestrele,

- în afara clădirilor rămâneţi departe de acestea, nu alergaţi,

- mijloacele de transport se opresc, nu le părăsiţi.

2. După ce mişcarea seismică a trecut :

- nu părăsiţi imediat locuinţa, asiguraţi-vă că o puteţi face fără să vă accidentaţi,

- verificaţi dacă nu sunt scurgeri de gaze sau apă, dacă alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă,

- dacă s-a produs un incendiu încercaţi să-l stingeţi s-au să-l localizaţi,

- dacă sunteţi surprins sub dărâmături sau incinte blocate aşteptaţi cu calm, cu răbdare intervenţia echipajelor de salvare,

- ţineţi deschis radio receptorul pentru a recepta comunicatele organelor de protecţie civilă.

D. În cazul producerii unui ACCIDENT CHIMIC :

- înştiinţaţi şi vecinii despre pericol,

- folosiţi mijloacele individuale de protecţie,

- adăpostiţi-vă (izolaţi-vă) în locul stabilit şi etanşaţi-l complet,

- realizaţi rezerva de apă şi alimente,

- când este necesar la comunicarea organelor de protecţie civilă părăsiţi zona de pericol sau executaţi evacuarea temporară,

- nu părăsiţi locul de adăpostire, decât după ce pericolul a trecut , cu avizul organelor de protecţie civilă,

- ţineţi radioreceptorul deschis.

4. ÎNCETAREA ALARMEI

După comunicarea acestui semnal populaţia acţionează în concordanţă cu situaţia fiecăruia:

- salariaţii, studenţii, elevii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru înlăturarea urmărilor atacului din aer sau a dezastrelor,

- populaţia neîncadrată în muncă şi copiii se întorc acasă şi acţionează în funcţie de comunicările primite.

- se reiau activităţile sociale în localităţile rurale.

 

NOTĂ:     În toate cazurile : ASCULTAŢI CU ATENŢIE DISPOZIŢIILE ORGANELOR DE PROTECŢIE CIVILĂ, ORGANELOR DE ORDINE ŞI EXECUTAŢI-LE NECONDIŢIONAT!.


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates