Hotărâri ale Consiliului Local Măgeşti
2020
Buget Local 2020 Hotararea Nr.7, Privind adoptarea bugetului local pe anul 2020

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

Situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2019
 • Bilant la data de 31.12.2019, anexa 1;
 • Cont de rezultat patrimonial la data de 31.12.2019. anexa 2;
 • Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019, anexa 3;
 • Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 31.12.2019 pentru Comuna Magesti, anexa 4;
 • Veniturile si cheltuielile bugetelor locale la data de 31.12.2019, anexa 5;
 • Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2019, anexa 6;
 • Situatia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019, anexa 7;
 • Situatia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2019, anexa 8;
 • Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2019, anexa 9;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri la data de 31.12.2019, anexa10;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli la data de 31.12.2019, anexa 11;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea functionare la data de 31.12.2019, anexa 12;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare la data de 31.12.2019, anexa 13;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019, anexa 14;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2019, anexa 15;
 • Balanta centralizata la data de 31.12.2019, anexa 16.

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5

ANEXA 6

ANEXA 7

ANEXA 7.1

ANEXA 8

ANEXA 8.1

ANEXA 9

ANEXA 10

ANEXA 11

ANEXA 12

ANEXA 13 

ANEXA 14

ANEXA 15

ANEXA 16

 2019

Situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2018

 
 • Bilant la data de 31.12.2018, anexa 1;
 • Cont de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018. anexa 2;
 • Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2018, anexa 3;
 • Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 31.12.2018 pentru Comuna Magesti, anexa 4;
 • Veniturile si cheltuielile bugetelor locale la data de 31.12.2018, anexa 5;
 • Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2018, anexa 6;
 • Situatia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2018, anexa 7;
 • Situatia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2018, anexa 8;
 • Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2018, anexa 9;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri la data de 31.12.2018, anexa10;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli la data de 31.12.2018, anexa 11;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea functionare la data de 31.12.2018, anexa 12;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare la data de 31.12.2018, anexa 13;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2018, anexa 14;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2018, anexa 15;
 • Cont de executie al bugetului local – Cap. Ordine publica si siguranta nationala – Detaliere pe grupe, titluri, articole si alineate la nivel de subcapitole si paragrafe la data de 31.12.2018, anexa 16;
 • Cont de executie al bugetului local – Cap. Invatamant – Detaliere pe grupe, titluri, articole si alineate la nivel de subcapitole si paragrafe la data de 31.12.2018, anexa 17;
 • Cont de executie al bugetului local – Cap. Protectia mediului – Detaliere pe grupe, titluri, articole si alineate la nivel de subcapitole si paragrafe la data de 31.12.2018, anexa 18;
 • Balanta centralizata la data de 31.12.2018, anexa 19.

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5

ANEXA 6

ANEXA 7.1

ANEXA 7.2

ANEXA 8.1

ANEXA 8.2

ANEXA 9

ANEXA 10

ANEXA 11

ANEXA 12

ANEXA 13

ANEXA 14

ANEXA 15

ANEXA 16

ANEXA 17

ANEXA 18

ANEXA 19

2018

Proiect de buget pentru anul 2018

Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2018

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

Situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2017

 • Bilant la data de 31.12.2017, anexa 1;
 • Cont de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017. anexa 2;
 • Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017, anexa 3;
 • Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 31.12.2017 pentru Comuna Magesti, anexa 4;
 • Veniturile si cheltuielile bugetelor locale la data de 31.12.2017, anexa 5;
 • Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2017, anexa 6;
 • Situatia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2017, anexa 7;
 • Situatia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2017, anexa 8;
 • Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap, anexa 9;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri 31.12.2017, anexa10;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli 31.12.2017, anexa 11;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea functionare 31.12.2017, anexa 12;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare 31.12.2017, anexa 13;
 • Cont de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare 31.12.2017, anexa 14;
 • Cont de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare 31.12.2017, anexa 15;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – venituri 31.12.2017, anexa 16;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – cheltuieli 31.12.2017, anexa 17;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – venituri sectiunea de functionare 31.12.2017, anexa 18;
 • Cont de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetulul local – cheltuieli sectiunea de functionare 31.12.2017, anexa 19;

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4

ANEXA 5

ANEXA 6

ANEXA 7.1

ANEXA 7.2

ANEXA 8.1

ANEXA 8.2

ANEXA 9

ANEXA 10

ANEXA 11

ANEXA 12

ANEXA 13

ANEXA 14

ANEXA 15

ANEXA 16

ANEXA 17

ANEXA 18

ANEXA 19

2011

Hotărârea nr.19/11.04.2011 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului : „Reţele de canalizare menajeră în localităţile: Butani , Măgeşti , Josani , Dobricioneşti, Ortiteag şi Cacuciu Nou, com. Măgeşti , judeţul Bihor” vizualizează
Hotărârea nr.16/27.03.2011 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului: „Modernizare străzi în comuna Măgeşti” vizualizează
Hotărârea nr.13/18.03.2011 Privind aprobarea Regulamentului Local de Implicare a Publicului în Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism – PUG / PUZ / PUD. vizualizează
Hotărârea nr.9/09.02.2011 Privind aprobarea veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 6 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 50 din 19.01.2011. vizualizează
Hotărârea nr.8/09.02.2011
Privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.7/09.02.2011 Privind adoptarea bugetului local pe anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.3/31.01.2011 Privind aprobarea Planului de actiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 , modificată prin Legea nr 276/2010 vizualizează
2010
Hotărârea nr.52/07.12.2010 Privind stabilirea unor taxe şi impozite locale pentru anul 2011 vizualizează
Hotărârea nr.8/25.02.2010 Privind aprobarea denumirii investiţiei : „Construire sediu primărie , remiză PSI ,
sediu poliţie comunitară , spaţii pentru servicii de ambulanţă şi apartamente de
serviciu , localitatea Măgeşti , comuna Măgeşti”
vizualizează
Hotărârea nr.4/28.01.2010 Privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna Măgeşti. vizualizează
Anexa 1
la hotărârea nr.4/28.01.2010
O R G A N I G R A M A cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Comuna Măgeşti vizualizează
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al Comunei Măgesti. vizualizează
Hotărârea nr.3/28.01.2010 Privind interdicţia depozitării neconforme a deşeurilor pe teritoriul comunei Măgeşti. vizualizează
2009
Hotărârea nr.5/31.01.2009 Privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului vizualizează
Hotărârea nr.7/30.01.2009 Privind aprobarea Planului Urbanistic General Reactualizat al comunei Măgeşti vizualizează
2008
Hotărârea nr.52/22.12.2008 Privind stabilirea unor taxe şi impozite locale pentru anul 2009 vizualizează
Hotărârea nr.43/21.11.2008 Privind atribuirea de nr. administrativ (imobil .şi sau teren) îintravilanul şi extravilanul localităţii Gălăşeni şi a celorlalte localităţi aparţinătoare comunei Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.26/30.09.2008 Privind cuprinderea în domeniul public al comunei Măgeşti a suprafeţei de 19628 mp teren, nr. cadastral 191, destinat construirii bazei sportive din comuna Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.10/10.07.2008 Privind acordul de principiu pentru construirea unei baze sportive în comuna Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.17/11.03.2008 Privind necesitatea realizării extensiei la reţeaua de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare în satele comunei Măgeşti vizualizează
Hotărârea nr.16/11.03.2008 Privind aprobarea "Strategiei De Dezvoltare Durabilă a Comunei Măgeşti" vizualizează
Hotărârea nr.14/11.03.2008 Privind acordarea unui premiu familiilor ce aniversează în 50 de ani de căsătorie vizualizează

Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates