Legislaţie
Constituţia României, modificată în 31.10.2003 descarcă
Legea nr. 18/1991, republicată în 1998 - Legea Fondului Funciar descarcă
Legea nr. 188/1999, republicată în 2004 - Legea funcţionarului public descarcă
Legea nr. 1/2000 privind retrocedarea pădurilor descarcă
Legea nr. 148/2000 privind publicitatea înşelătoare descarcă
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contracte descarcă
Legea nr. 215/2001, republicată şi modificată în 2008 - Legea Administraţiei publice locale descarcă
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public descarcă
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 06.03.1945 - 22.12.1989 descarcă
Ordonan.a nr. 27/2002 privind dreptul la petiţionare descarcă
Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ descarcă
OUG nr. 209/2005 privind accelerarea retrocedărilor - modificarea şi completarea Legii 10 din 2001 privind regimul imobilelor preluate abuziv între 06.03.1945 şi 22.12.1989 descarcă
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii descarcă
Regulament privind aplicarea legii 247 din 2005 descarcă

Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates