Mediu

Managementul deseurilor

Planul de gestionare a deseurilor prezinta cadrul de planificare pentru urmatoarele:

-Conformarea cu politica de deseuri si atingerea tintelor propuse: planul de gestionare a deseurilor contribuie la implementarea politicilor si la atingerea tintelor stabilite în domeniul gestionarii deseurilor;

-Stabilirea capacitatilor suficiente si caracteristice pentru gestionarea deseurilor: Planul de gestionare a deseurilor prezinta fluxurile si cantitatile de deseuri care trebuie colectate, reciclate, tratate si/sau eliminate;

-Controlul masurilor tehnologice: prezentarea fluxurilor de deseuri asigura identificarea zonelor în care sunt necesare masuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deseuri;

-Prezentarea cerintelor economice si de investitie: planul de gestionare a deseurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerintelor financiare pentru operarea schemelor de colectare, reciclare, tratare si eliminare a deseurilor. Pe aceasta baza, pot fi determinate necesitatile pentru investitiile în instalatii de reciclare, tratare si eliminare a deseurilor. Pentru manipularea deseurilor s-a încheiat un contract cu serviciul de colectare din Alesd. Înca nu se face colectarea selectiva dar din anul 2000 s-a introdus folosirea de europubele si se considera o prioritate colectarea selectiva a deseurilor.

Având în vedere faptul ca în comuna nu exista agenti economici poluatori, calitatea aerului si a apei este foarte buna, constituind un promotor al dezvoltarii cresterii animalelor, a culturilor ecologice dar mai ales a turismului.

Zone expuse riscurilor naturale si antropice

Populatia comunei Magesti se confrunta cu 2 tipuri de calamitati naturale : alunecari de teren si inundatii. Prin evidentierea zonelor cu risc de expunere la inundatii a fost identificata Valea Dobricionesti – 4,5 km , între calea ferata si râul Crisul Repede. În aceasta zona se impun lucrari de îndiguire, pentru protectia contra inundatiilor, prize de apa, lucrari aferente cailor de comunicatii si transport. Fenomenul de alunecare a terenului afecteaza zona din centrul de comuna unde se afla 3 gospodarii în acest sens dorindu-se sa se efectueze lucrari de plantare a pomilor precum si alte lucrari de consolidare.

Vegetatia forestiera

Comuna Magesti dispune de un potential forestier deosebit care poate sa faciliteze dezvoltarea unor activitati economice de prelucrare a lemnului, în acest sens amintim fag, gorun, carpen, plop. Bogata vegetatie forestiera favorizeazasi existenta unui fond cinegetic alcatuit atât din vânat mic cât si din vânat mare – mistret,caprior, fazan, iepure, potârniche, lup si vulpe.

Rezervatii si arii naturale ocrotite

Pe teritoriul administrativ al comunei Magesti, în satul Galaseni exista o rezervatie speo-carstica, arie protejata declarata la nivel national – pestera Galaseni.

Pestera a fost data în custodie Fundatiei Ecotop pentru culturasi educatie speologica prin conventia de custodie nr. 13320 din data de 7.08.2006 . Este amplasata în raza localitatii Galaseni (nordul M. Padurea Craiului), are o lungime de 2.357 m si se compune din doua sectoare active unul în zona intrarii si celalalt în extremitatea finala între care se desfasoara o galerie fosila bogat concretionata pentru descrierea careia vom mentiona doar denumirile salilor sugestive pentru bogatia si forma speleotemelor: Galeria Sânilor, Galeria de Cristal, Sala Capitei de Argint, Galeria Morcovilor.

Educatia ecologica si activitati comunitare specifice

Asa cum rezultasi din chestionarul care sta la baza elaborarii acestei strategii se impune realizarea unei educatii ecologice atât pentru tinerii aflati în sistemul de învatamânt cât si pentru adulti. Faptul ca în comuna

nu exista poluatori importanti singura sursa de poluare fiind cea din gospodariile oamenilor este necesar a se indeparta si acesta sursa în vederea mentinerii unui mediu sanatos si curat.


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates