Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

 

„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice

în județul Bihor grupul I.”

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Anunţ de începere a proiectului

Oradea, 16 Ianuarie 2014

 

U.A.T. COMUNA MAGESTI - PRIMĂRIA COMUNEI MAGESTI în parteneriat cu U.A.T. JUDEȚUL BIHOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR și alții, cu sediul în comuna Magesti, Str. principala nr.9 , derulează, începând cu data de 07 Decembrie 2013, proiectul intitulat „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I.”, codul SMIS 48380, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1140/321 din 04/12/2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațioanlă.

Valoarea totală a proiectului este de 6.733.200,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.492.127,60 lei.

Proiectul se implementează în Județul Bihor, pe o durată de 18 (optsprezece) luni.

Obiectivul proiectului:  Obiectivul general îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosinţa terenurilor agricole.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Persoană de contact Mihaela Simona ROȘAN, Manager de proiect.

Tel. 0259 411.736, Fax. 0259 410 182, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">rosan.mihaela@cjbihor.ro   

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates