Taxe şi impozite 2018

HCL 78/20.12.2017 si ANEXA la HCL78/20.12.2017

Art.1 Se aprobă  stabilirea  următoarelor impozite şi taxe locale  pentru anul 2018, conform tabloului cu valorile impozabile,impozitele , taxele locale si amenzile stabiliteîn sume fixe sau cote procentuale ,anexa la prezenta. Pentru Persoane fizice:impozitul pe cladiri si teren(cota minima) este in functie de rangul si zona localitatii:

              Localitate                                   Zona                                   Rangul

              MAGESTI                                     A                                          IV

              MAGESTI(strazi laterale)            B                                          IV

              BUTAN                                        B                                          V

              BUTAN(strazi laterale)                B                                          V

              JOSANI                                        B                                          V

              JOSANI(strazi laterale)                C                                          V

             CACUCIU NOU                           C                                          V

             ORTITEAG                                   C                                          V

             DOBRICIONESTI                        C                                          V

             DOBRICIONESTI(str.lat.)            D                                         V

             GALASENI                                   D                                         V

       Art.2  Pentru plata anticipată a impozitului  bonificaţia este de 10%, plătibil până la data de 31 martie 2018.

      Art. 3. Scutirea de impozit se acordă  pentru impozit cladire,impozit teren(curte) si taxa pentru mijloace de transport(pentru un singur mijloc de transport) se acorda pentru:

 -Veterani/vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi

-Deportati si refugiati(Decretul lege 118/1990,Legea 189/200)

-Persoane cu handicap grav si accentuat

-Persoane incadrate in gradul I de invaliditate


Site-ul oficial al primăriei Măgeşti, Bihor, România. Copyright 2009-2012.
Joomla 2.5 Templates