Demografie

Conform datelor statistice din anul 2007, populația comunei Măgeşti este de 2. 790 de persoane stabile ale comunei dintre care 1.386 de sex masculin şi 1.404 de sex feminin. Din totalul populaţiei 160 sunt maghiari, 91 romi şi 11 slovaci.

Din totalul populației stabile doar 619 persoane reprezintă populația activă, cu loc de muncă (18%), rata șomajului înregistrat fiind de 4.6%. Numărul scăzut al locurilor de muncă se datorează lipsei investitorilor, majoritatea persoanelor din comunitate se ocupă cu agricultura și cu creșterea animalelor în gospodăriile proprii.

Conform recensământului din 2002, structura populaţiei era următoarea: 2878 de cetăţeni, dintre aceştia 2616 (90,89%) sunt români, 160 (5,55%) etnici maghiari, 11 (0,38%) slovaci şi 91 (3.16%) rromi.

Table Header Table Header
Dobricionești
592 locuitori
Josani
424 locuitori
Măgești
256 locuitori
Gălășeni
325 locuitori
Cacuciu Nou
359 locuitori
Ortiteag
551 locuitori
Butan
362 locuitori

În ultima sută de ani comuna Măgești a trecut pe sub 4 recensăminte.

Anii Români Maghiari Germani Evrei Slovaci Țigani Total
1900
2461
116
2
32
2
0
2613
1930
3139
309
0
32
0
0
3840
1966
3142
256
0
1
0
0
3399
2002
2616
160
0
0
11
91
2878
evolutie populatie magesti

În comuna Măgești funcționează 1 dispensar, unde activează 2 medici de familie și două asistente medicale, și o farmacie umană.

Cu privire la situația asistenței sociale este de menționat faptul că în comună nu funcționează servicii sociale. În cadrul primăriei există un referent pentru probleme sociale iar 26 de persoane au asistent personal. Resursa umană fiind o componentă de bază de a dezvoltării, pe viitor se dorește o implicare mai profundă a administrației precum și atragerea și implicarea altor organizații și instituții în soluționarea problemelor de acest gen.

În comuna Măgești nu activează nici o organizație neguvernamentală însă primăria a întreprins demersuri în vederea înființării unui ONG care să aibă ca membrii primăria, școala și biserica. Scopul acestui ONG este acela de a atrage fonduri și a organiza evenimente culturale, educative și sportive în comună.

Siguranța cetățenilor este asigurată de un efectiv al poliției. Există un singur post de poliție care necesită reabilitare și dotare. Având în vedere numărul mare de sate care intră în componența comunei se impune constituirea poliției comunitare.

Ultima actualizare: 12:05 | 26.06.2024

Scroll to Top
Sari la conținut