Mediu

Managementul deșeurilor

Planul de gestionare a deșeurilor prezinta cadrul de planificare pentru următoarele:

  • Conformarea cu politica de deșeuri și atingerea țintelor propuse: planul de gestionare a deșeurilor contribuie la implementarea politicilor și la atingerea țintelor stabilite în domeniul gestionarii deșeurilor;
  • Stabilirea capacităților suficiente și caracteristice pentru gestionarea deșeurilor: Planul de gestionare a deșeurilor prezintă fluxurile și cantitățile de deșeuri care trebuie colectate, reciclate, tratate și/sau eliminate;
  • Controlul măsurilor tehnologice: prezentarea fluxurilor de deșeuri asigură identificarea zonelor în care sunt necesare măsuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deșeuri;
  • Prezentarea cerințelor economice și de investiție: planul de gestionare a deșeurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerințelor financiare pentru operarea schemelor de colectare, reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor. Pe această bază, pot fi determinate necesitățile pentru investițiile în instalații de reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor. Pentru manipularea deșeurilor s-a încheiat un contract cu serviciul de colectare din Alesd. Încă nu se face colectarea selectivă dar din anul 2000 s-a introdus folosirea de europubele și se consideră o prioritate colectarea selectivă a deșeurilor.

Având în vedere faptul că în comună nu există agenți economici poluatori, calitatea aerului și a apei este foarte bună, constituind un promotor al dezvoltarii creșterii animalelor, a culturilor ecologice dar mai ales a turismului.

Zone expuse riscurilor naturale și antropice

Populația comunei Măgești se confruntă cu 2 tipuri de calamități naturale: alunecări de teren și inundații. Prin evidențierea zonelor cu risc de expunere la inundații a fost identificată Valea Dobricionești – 4,5 km , între calea ferată și râul Crișul Repede. În această zonă se impun lucrări de îndiguire, pentru protecția contra inundațiilor, prize de apă, lucrări aferente căilor de comunicații și transport. Fenomenul de alunecare a terenului afectează zona din centrul de comună unde se află 3 gospodării în acest sens dorindu-se să se efectueze lucrări de plantare a pomilor precum și alte lucrări de consolidare.

Vegetația forestieră

Comuna Măgești dispune de un potențial forestier deosebit care poate să faciliteze dezvoltarea unor activități economice de prelucrare a lemnului, în acest sens amintim fag, gorun, carpen, plop. Bogată vegetație forestieră favorizează și existența unui fond cinegetic alcătuit atât din vânat mic cât și din vânat mare – mistreț, căprior, fazan, iepure, potârniche, lup și vulpe.

Rezervații și arii naturale ocrotite

Pe teritoriul administrativ al comunei Măgești, în satul Gălășeni există o rezervație speo-carstică, arie protejată declarată la nivel național – peștera Gălășeni.

Peștera a fost dată în custodie Fundației Ecotop pentru cultură și educație speologică prin convenția de custodie nr. 13320 din data de 7.08.2006 . Este amplasată în raza localității Gălășeni (nordul M. Pădurea Craiului), are o lungime de 2.357 m și se compune din două sectoare active unul în zona intrării si celalalt în extremitatea finală între care se desfășoară o galerie fosilă bogat concretionata pentru descrierea căreia vom menționa doar denumirile sălilor sugestive pentru bogația și forma speleotemelor: Galeria Sânilor, Galeria de Cristal, Sala Capitei de Argint, Galeria Morcovilor.

Educatia ecologică și activități comunitare specifice

Asa cum rezultă și din chestionarul care stă la baza elaborării acestei strategii se impune realizarea unei educații ecologice atât pentru tinerii aflați în sistemul de învățământ cât și pentru adulți. Faptul că în comună nu există poluatori importanți singura sursă de poluare fiind cea din gospodăriile oamenilor este necesar a se îndeparta și acestă sursă în vederea menținerii unui mediu sănătos și curat.

Ultima actualizare: 13:22 | 23.05.2024

Scroll to Top
Sari la conținut